Wie zijn wij

Spelenderwijs kinderfysiotherapie bestaat sinds 2010. De praktijk was daarvoor bekend onder de naam Spijksma kinderfysiotherapie Burgum/Drachten.

Even voorstellen

Johannes Veldkamp

Hoi! Ik ben Johannes Veldkamp.

Ik heb eerst de voorloper van de huidige PABO gedaan en ben in 1991 afgestudeerd als fysiotherapeut. In 2000 rondde ik mijn aanvullende opleiding tot kinderfysiotherapeut af. De afgelopen jaren heb ik op verschillende plekken gewerkt, zoals een mytylschool en kinderdagcentrum. Op dit moment werk ik naast Spelenderwijs nog als kinderfysiotherapeut in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.

Het werken met kinderen is gewoon leuk! Het ongedwongen en nog zonder veel vooroordelen in de wereld staan is een mooi uitgangspunt om samen met het kind en ouders te werken aan hun hulpvraag.

Registratie
Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Big-nummer 39035267404