Werkwijze

De naam van onze praktijk zegt het al: Spelenderwijs leert uw kind bij ons zijn of haar motorische mogelijkheden ontdekken. Dit doen we samen met u als ouder/verzorger en met de omgeving van uw kind. De hulpvraag van uw kind staat hierbij centraal. Gehoord worden is hierbij heel belangrijk. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u.

Na aanmelding gaan we als volgt te werk:

  • We beginnen met een kennismaking doormiddel van een vraaggesprek. Daarmee leren wij uw kind kennen en komen we tot de hulpvraag van het kind en de ouder/verzorger
  • Daarna volgt een motorische observatie, aangevuld met verschillende motorische testen. Met dit onderzoek krijgen wij een goed beeld van de motoriek van het kind en kunnen wij een kinderfysiotherapeutische diagnose opstellen
  • Samen met het kind en de ouder/verzorger stellen we de behandeldoelen op en starten we de behandeling

Hoe waarborgen wij kwaliteit en optimale zorg:

  • We zorgen ervoor dat we altijd kennis hebben van de nieuwste inzichten, ontwikkelingen en behandelprincipes.
  • Korte lijnen en goed overleg met andere disciplines komen ten goede aan de behandeling van uw kind. Daarom werken wij samen met logopedisten, ergotherapeuten, centrum jeugd en gezin, psychologen, kinderartsen en leerkrachten.
  • Er is altijd een van ons aanwezig, waarmee continu├»teit gewaarborgd is.

Spelenderwijs kinderfysiotherapie is laagdrempelig te benaderen, u kunt altijd bij ons terecht met vragen.