Welkom bij de kinderfysiotherapeut

Spelenderwijs kinderfysiotherapie is er voor kinderen in Drachten en Burgum en de daaromheen liggende dorpen in Friesland.

Wanneer uw kind moeilijkheden ervaart bij het bewegen of in de motorische ontwikkeling kunt u bij ons terecht. Spelenderwijs kinderfysiotherapie is laagdrempelig te benaderen, u kunt ons altijd bellen met vragen.

Wij zijn Johannes Veldkamp en Tineke Marinus, kinderfysiotherapeuten van Spelenderwijs kinderfysiotherapie. Het kind staat bij ons centraal. Bij de behandeling van kinderen gaan wij uit van hun kracht. Spelenderwijs leren en motiveren wij elk kind om gebruik te maken van zijn of haar motorische mogelijkheden.

Johannes Veldkamp
Tineke Marinus

Belangrijk nieuws:

Ivm het corona virus hebben wij een aantal huisregels:

Reinig bij binnenkomst je handen.

Kom niet eerder naar binnen dan 5 min. voor de afspraak.

Houd van andere mensen in het pand 1.5 mtr. afstand. De spontane reacties van kinderen en het belang om het kind te helpen als kinderfysiotherapeut, is het vaak lastig de 1,5 meter afstand te bewaren. Het is wel belangrijk de 1,5 meter afstand tussen de therapeut en de ouder/verzorger te handhaven.

Wij dragen mondkapjes tijdens de behandeling en zouden iedereen boven de 12 jaar willen vragen dit ook bij ons in het pand te gebruiken.

Ga thuis alvast naar het toilet om toiletbezoek in de praktijk zo veel mogelijk te beperken. Wanneer je wel van de wc-gebruik moet maken, spoel het toilet door met een gesloten deksel
Bij jonge kinderen mag er 1 ouder meekomen. Oudere kinderen komen zo mogelijk alleen.

De behandeling praktijk kan niet doorgaan als jij of je huisgenoten klachten hebben van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, diarree of koorts. Neem dan eerst contact met ons op via telefoon, mail of WhatsApp. Dit in het belang van jullie en onze gezondheid.

Johannes Veldkamp en Tineke Marinus
Spelenderwijs Kinderfysiotherapie