Welkom bij de kinderfysiotherapeut

Spelenderwijs kinderfysiotherapie is er voor kinderen in Drachten en Burgum en de daaromheen liggende dorpen in Friesland.

Wanneer uw kind moeilijkheden ervaart bij het bewegen of in de motorische ontwikkeling kunt u bij ons terecht. Spelenderwijs kinderfysiotherapie is laagdrempelig te benaderen, u kunt ons altijd bellen met vragen.

Wij zijn Johannes Veldkamp en Tineke Marinus, kinderfysiotherapeuten van Spelenderwijs kinderfysiotherapie. Het kind staat bij ons centraal. Bij de behandeling van kinderen gaan wij uit van hun kracht. Spelenderwijs leren en motiveren wij elk kind om gebruik te maken van zijn of haar motorische mogelijkheden.

Johannes Veldkamp
Tineke Marinus

Belangrijk nieuws:

Hallo allemaal,

Zoals jullie mogelijk via de media hebben vernomen mogen we weer gaan opschalen en een klein begin maken met het zien van kinderen in de praktijk en aan huis. Hier zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee! We willen de kinderen graag weer helpen en hebben ze ook enorm gemist.

We houden ons natuurlijk aan de richtlijnen van het RIVM en we volgen het hygiëne protocol om besmettingsrisico’s te beperken.

Wanneer jullie al bij ons onder behandeling zijn, neemt Johannes of Tineke contact met jullie op. Als dit onverhoopt niet mocht gebeuren willen we vragen om contact met ons op te nemen. Nieuwe patiënten kunnen natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Onze beroepsgroep heeft op basis van de adviezen en informatie van VWS en de richtlijnen van het RIVM een stroomschema opgesteld over wanneer wij weer mogen behandelen. Johannes of Tineke beoordeelt in een telefonisch overleg met jullie hoe en wanneer de behandeling weer wordt opgestart. Wanneer jullie naar de praktijk mogen komen willen we jullie vragen om onderstaande regels in acht te nemen.

  • Reinig bij binnenkomst je handen
  • Kom niet eerder naar binnen dan 5 min. voor de afspraak
  • Houd van andere mensen in het pand 1.5 mtr. afstand.
    Gezien de spontane reacties van kinderen en het belang om het kind te helpen als kinderfysiotherapeut, is het vaak lastig de 1,5 meter afstand te bewaren. Het is wel belangrijk de 1,5 meter afstand tussen de therapeut en de ouder/verzorger te handhaven. Daarom zetten wij een stoel in de hoek van onze behandelruimte, waar de ouder/verzorger plaats kan nemen en wij de 1,5 meter bewaren.
  • Houd u aan de aangegeven looproute
  • Ga thuis alvast naar het toilet om toiletbezoek in de praktijk zo veel mogelijk te beperken. Wanneer je wel van de wc-gebruik moet maken, spoel het toilet door met een gesloten deksel
  • Bij jonge kinderen mag er 1 ouder meekomen. Oudere kinderen komen zo mogelijk alleen

De behandeling praktijk kan niet doorgaan als jij of je huisgenoten klachten hebben van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, diarree of koorts. Neem dan eerst contact met ons op via telefoon, mail of WhatsApp. Dit in het belang van jullie en onze gezondheid.

Wij hebben zin om weer aan de slag te gaan met jullie! Tot snel.

Johannes Veldkamp en Tineke Marinus
Spelenderwijs Kinderfysiotherapie