Over kinderfysiotherapie

Veel mensen weten niet dat er ook fysiotherapie speciaal voor kinderen bestaat. Ook krijgen we vaak de vraag; ‘waarom heeft een kind fysiotherapie nodig?’

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. Kinderen van 0-18 jaar hebben op een voor hen unieke wijze uitdagingen in het bewegen. In sommige gevallen levert het een beperking op in het bewegen. Kinderen die ondersteuning nodig hebben in hun motorische ontwikkeling kunnen het beste begeleid worden door een kinderfysiotherapeut. Dit is een fysiotherapeut die kennis heeft van kinderaandoeningen en de invloed daarvan op hun groei en (motorische)ontwikkeling, zoals de kinderfysiotherapeuten van Spelenderwijs Kinderfysiotherapie.

Een kinderfysiotherapeut heeft de basisopleiding algemene fysiotherapie gedaan en is dus allround opgeleid. Om kinderfysiotherapeut te kunnen worden moet je vervolgens een Master opleiding Kinderfysiotherapie volgen.

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegen van kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Hij/zij heeft kennis van de normale motorische ontwikkeling van het kind en de daarbij voorkomende beperkingen, afwijkingen en ziektes, die de motorische vaardigheden kunnen belemmeren. De kinderfysiotherapeut onderzoekt het kind, stelt een kinderfysiotherapeutische diagnose en heeft kennis van de benodigde behandeling hierbij.

Samen met de ouders/verzorgers wordt naar een verbetering in het motorisch functioneren toegewerkt. Waar nodig wordt overlegd en samengewerkt met andere zorgverleners, zoals de huisarts, specialisten, jeugdarts, logopedist, ergotherapeut, leerkracht, etc.

Voor veel kinderen kunnen we zelfstandig werken, maar soms merken we samen met de ouders/verzorgers op dat er andere zaken zouden kunnen spelen die een nadelige invloed hebben op de motoriek. Om dan de behandeling goed op uw kind te blijven afstemmen werken we samen in kindteam STERK Drachten. Ook zijn er korte lijnen naar de kinderartsen in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten en Stichting Revalidatie Friesland (SRVF) te Beetsterzwaag.

Voor de behandeling van uw kind heeft Spelenderwijs Kinderfysiotherapie een kindvriendelijk ingerichte praktijk met veel uitnodigend materiaal. Bij het jonge kind of in verband met een andere reden, kan Spelenderwijs Kinderfysiotherapie op verwijzing van jeugdarts, huisarts of specialist ook aan huis behandelen.

Bevoegde kinderfysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Om geregistreerd te blijven is men verplicht tot na- en bijscholing.

In de informatie verdeeld in leeftijdsgroepen kunt u lezen met welke problemen in bewegen kinderen zoal bij de kinderfysiotherapeut komen.