Schoolkind

Bij het naar school gaan breekt een nieuwe fase aan. Tijdens de beweegspelletjes op het schoolplein wil een kind graag mee kunnen doen. Het bepaalt voor een belangrijk deel zijn plaats in de groep en daardoor zijn gevoel van eigenwaarde. Het is bewezen dat goed bewegen een positieve invloed heeft op het welbevinden en de leerprestaties van een kind. Een signaal kan zijn dat sport en spel moeilijk gaat. Uw kind geeft aan de gymles niet leuk te vinden of de leerkracht geeft aan dat hij/zij niet mee kan komen of niet mee wil doen. Dit kan komen door een probleem met inspanning of het niet kunnen uitvoeren van de motorische vaardigheden. Wij zien vaak kinderen die langer moeten oefenen om een vaardigheid onder de knie te krijgen, bijvoorbeeld bij het leren fietsen of gooien/vangen. Het is goed om te kijken waar dit door komt. Zodat we het kind dan een nieuwe strategie van motorische leren kunnen aanbieden, waardoor ze weer succeservaringen krijgen en plezier.

In het schoolproces komen er veel nieuwe dingen op de kinderen af. Wanneer dit door kinderen als druk wordt ervaren, kan dit leiden tot een verandering in het adempatroon. Een verkeerd ademhaling kan op veel verschillende dingen invloed hebben en zorgt er bovenal voor dat je niet lekker in je vel zit. Wij kunnen samen met uw kind onderzoeken wat er anders zou kunnen om weer een fijn adempatroon te krijgen.

Daarnaast is het lichaam volop in de groei. Hierdoor kunnen overbelasting klachten, sportblessures, pijn bij bijwegen, een slechte houding waardoor soms hoofdpijn, etc. ontstaan. Ook zien we op deze leeftijd problemen in de schrijfvaardigheden. Het niet goed kunnen schrijven heeft invloed op het leren. Soms verloopt het te traag of is het niet goed leesbaar. Naast de bovenstaande problemen zijn er kinderen die nog moeilijkheden hebben met het zindelijk zijn. Dit is erg vervelend, aangezien er op deze leeftijd wordt gespeeld bij leeftijdgenootjes en een kind niet wil dat hij/zij daar plas of poep ongelukjes heeft.

Wanneer u vragen heeft over de motorische ontwikkeling van uw kind, mag u ons altijd bellen voor overleg.