Wat doet een kinderfysiotherapeut

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegingsapparaat en het bewegend functioneren van kinderen. Zij heeft kennis van de normale motorische ontwikkeling van het kind en de daarbij voorkomende beperkingen, afwijkingen en ziektes, die de motorische vaardigheden kunnen belemmeren. De kinderfysiotherapeut onderzoekt het kind, stelt een kinderfysiotherapeutische diagnose en heeft kennis van de benodigde behandeling hierbij.

Samen met de ouders/verzorgers wordt naar een verbetering in het motorisch functioneren toegewerkt. Zo nodig kan hierbij overlegd en samengewerkt worden met andere zorgverleners, zoals de huisarts, specialisten, jeugdarts, logopedist, ergotherapeut, leerkracht, etc. Voor de behandeling van het kind heeft de kinderfysiotherapeut een kindvriendelijk ingerichte praktijk met veel uitnodigend materiaal. Bij het jonge kind of in verband met een andere reden, kan de kinderfysiotherapeut ook aan huis behandelen.

Bevoegde kinderfysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Om geregistreerd te blijven is men verplicht tot na- en bijscholing.

Daarnaast is een kinderfysiotherapiepraktijk aangesloten bij een klachtenregeling.
U mag ervan uitgaan dat elke kinderfysiotherapeut u kind op een goede manier behandeld en de omgang met u en uw kind prettig verloopt. Toch kan het gebeuren dat u toch een klacht heeft. Dan is het mogelijk om uw klacht kenbaar te maken.

Spelenderwijs kinderfysiotherapie neemt deel aan de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Voor de verschillende opties in geval van een klacht wordt u verwezen naar een andere site, klachtenregeling KNGF.