Wie zijn wij?

Spelenderwijs kinderfysiotherapie bestaat sinds 2010. De praktijk was eerder bekend onder de naam Spijksma kinderfysiotherapie Burgum/Drachten.

Johannes Veldkamp
“Ik heb eerst de voorloper van de huidige PABO gedaan en ben uiteindelijk in 1991 afgestudeerd als¬†fysiotherapeut. In 2000 rondde ik mijn aanvullende opleiding tot kinderfysiotherapeut af. Tussentijds¬†werkte ik in verschillende settingen met kinderen.

Het werken met kinderen is gewoon leuk! Het ongedwongen en nog zonder veel vooroordelen in de wereld staan is een mooi uitgangspunt om samen met het kind en ouders te werken aan de hulpvraag.”

Johannes is geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
BIG-nummer 39035267404