Wie zijn wij?

Spelenderwijs kinderfysiotherapie bestaat sinds 2010. De praktijk was eerder bekend onder de naam Spijksma kinderfysiotherapie Burgum/Drachten. Vanaf 2015 bestaat de praktijk uit de kinderfysiotherapeuten Johannes Veldkamp en Tineke Marinus.

Johannes Veldkamp
“Ik heb eerst de voorloper van de huidige PABO gedaan en ben uiteindelijk in 1991 afgestudeerd als¬†fysiotherapeut. In 2000 rondde ik mijn aanvullende opleiding tot kinderfysiotherapeut af. Tussentijds¬†werkte ik in verschillende settingen met kinderen.

Het werken met kinderen is gewoon leuk! Het ongedwongen en nog zonder veel vooroordelen in de wereld staan is een mooi uitgangspunt om samen met het kind en ouders te werken aan de hulpvraag.”


Johannes is geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
BIG-nummer 39035267404

Tineke Marinus
“In 2007 studeerde ik af als fysiotherapeut. Vanaf het begin van de opleiding was het voor mij al duidelijk dat ik mij wilde specialiseren tot kinderfysiotherapeut. Vanaf 2009 ben ik werkzaam als kinderfysiotherapeut in de eerstelijnspraktijk. In 2012 behaalde ik de master kinderfysiotherapie.

Het unieke en eerlijke van het kind vind ik bijzonder en de verschillende manieren waarop een kind zich kan ontwikkelen intrigeren mij. Het samenwerken met de ouders/verzorgers en andere mensen in de omgeving van het kind maken het werken met kinderen nog leuker!”

Tineke is geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands
Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). BIG-nummer 69908739604.