Poep en/of plas problemen

Misschien herkent u bij uw kind één of meer van onderstaande symptomen:

– Heel weinig of juist heel vaak moeten plassen
– Plasongelukjes overdag
– Bedplassen
– Poepongelukjes of vegen in de onderbroek
– Diarree of juist harde, vaak ook pijnlijk ontlasting
– Obstipatie (verstopping)
– Buikpijn
– Blaasontstekingen
– Angst om te plassen en/of te poepen

Dit zou kunnen wijzen op een probleem in het het bekkenbodemgebied.

Zindelijk worden is een belangrijke stap in de ontwikkeling van kinderen. De zindelijkheidsontwikkeling hangt nauw samen met de motorische, neurologische en psychosociale ontwikkeling van het kind. Een kind moet het willen, durven, kunnen, doen en blijven doen.
Daadwerkelijk zindelijke zijn betekend dat het kind aandrang voelt en op eigen initiatief op een geschikt moment en een geschikte plaat gaat plassen en poepen. In de meeste gevallen wordt een kind zindelijk tussen de 2 en 4 jaar.

Maar wat als het zindelijkheidsproces ander verloopt?
Sommige kinderen hebben moeite om zindelijk te worden. Dit kan komen door een aangeboren afwijking, een traumatische ervaring, een buikoperatie of zonder een duidelijk oorzaak zo zijn. Daarnaast zijn er ook kinderen die ineens weer natte of vieze broeken hebben terwijl ze al wel een periode zindelijk zijn geweest. Verschillende factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van plas- en/of poepproblemen.
In groep 1 en 2 hebben per klas gemiddeld drie tot vier kinderen problemen met plassen en/of poepen. Daarnaast komen buikpijnklachten bij kinderen vaak voor. Voorgaande problemen hebben in veel gevallen een enorme impact op het kind zelf, maar vaak ook op de rest van het gezin. Kinderen kunnen bijvoorbeeld in een sociaal isolement raken, gepest worden of niet mee op schoolreisje of kamp durven.

De kinderbekkenfysiotherapeut heeft zich na de opleiding kinderfysiotherapie gespecialiseerd in problemen in de regio van buik, bekken en bekkenbodem. Wij screenen, onderzoeken en behandelen kinderen met plas- en poepproblemen.
De bekkenbodemspieren spelen bij het plassen en poepen een belangrijke rol. Ze moeten kunnen aanspannen wanneer er plas of poep opgehouden moet worden en volledig kunnen ontspannen wanneer er geplast en gepoept wordt. Vooral het volledig ontspannen is voor veel kinderen met plas- en/of poepproblemen lastig. De bekkenbodemspieren werken vaak te hard.
De kinderbekkenbodemfysiotherapeut leert kinderen de bekkenbodemspieren op de juiste manier te gebruiken.

Werkwijze
Tijdens de eerste afspraak zal de kinderbekkenfysiotherapeut in gesprek gaan met u en uw kind om uw kind beter te leren kennen en achter de aard van het probleem te komen. Daarnaast zal een start worden gemaakt met het basis lichamelijk onderzoek en wordt de eerst uitleg over plassen en poepen gegeven. Aan het einde van de eerste afspraak wordt gevraagd een plas- en/of poepdagboek bij te gaan houden. Zodat we een duidelijk beeld krijgen van de problemen.
Tijdens de tweede afspraak worden de ingevulde dagboeken besproken en vindt het verdere lichamelijk onderzoek plaats. Er wordt bij het lichamelijk onderzoek gekeken naar de algehele motoriek van uw kind en de functie van de bekkenbodemspieren zal worden onderzocht.
Alle onderzoeken, maar ook behandelmethoden, zijn uitwendig en tevens pijnloos en kindvriendelijk.
Op basis van alle bevindingen wordt beoordeeld of kinderbekkenfysiotherapie zinvol kan zijn.

De behandeling kan bestaan uit:
– Uitleg over de mogelijk oorzaak van de klacht door middel van plaatjes, filmpjes en het begrijpen van de plas en/of poepfabriek
– Aanleren van juist toiletgedrag en toilethouding
– Adviezen over drinken, eten en bewegen
– Oefentherapie kan gericht zijn op: lichaamsgevoel en beweging, bewust maken van spanning en ontspanning van de bekkenbodem,
blaastraining, bv. om de blaascapaciteit te vergroten.

Thuis moet er met de ontvangen adviezen en oefeningen aan de slag worden gegaan. Hoe beter dit gebeurt, des te groter de kans op verbetering en herstel. Dit vraagt een goede motivatie en doorzettingsvermogen. We doen het samen!

Aanmelden
U kunt zich zowel met als zonder verwijzing (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) van een arts bij de kinderbekkenfysiotherapeut aanmelden voor screening en/of onderzoek. U kunt ons bereiken via onderstaande telefoonnummers, e-mail of via de website.

Vergoeding
Kinderbekkenfysiotherapie wordt altijd vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Spelenderwijs kinderfysiotherapie heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Vanuit de basisverzekering wordt kinderbekkenfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar als volgt vergoed:
– Bij niet chronische aandoeningen: maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar
– Bij chronische aandoeningen: alle behandelingen
Wanneer u aanvullend verzekerd bent is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het gekozen pakket hoeveel behandelingen bovenop de 18 maal worden vergoed. U kunt dit nalezen in uw polis of vragen aan uw verzekeraar. De zorgkosten van kinderen onder de 18 jaar vallen niet onder het eigen risico.

Vragen
Wanneer u twijfelt of uw kind kinderbekkenfysiotherapie nodig heeft of u heeft een andere vraag, dan kunt u ons altijd bellen!