Over kinderfysiotherapie

Voor wie?

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. In sommige gevallen gebeurt dit echter niet. Kinderen die ondersteuning nodig hebben in de motorische ontwikkeling kunnen terecht bij de kinderfysiotherapeut.

De verscheidenheid aan klachten waarmee een kinderfysiotherapeut een kind kan helpen is heel divers. U kunt hierbij denken aan:
klachten tijdens het bewegen; zuigelingen met een voorkeurshouding; problemen in de motorische ontwikkeling waardoor het kind meer moeite heeft met het leren van bewegingsvaardigheden. Dit kunnen zowel grofmotorische (kruipen, lopen, klimmen, fietsen) als fijnmotorische (grijpen, schrijven, veters strikken) vaardigheden zijn; aangeboren afwijkingen, syndromen, etc.

Kinderfysiotherapie is voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

Wanneer u zich afvraagt of uw kind bij de kinderfysiotherapeut aan het goede adres is, kunt u ons altijd bellen.

Wat doet een kinderfysiotherapeut?

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegingsapparaat en het bewegend functioneren van kinderen. Zij heeft kennis van de normale motorische ontwikkeling van het kind en de daarbij voorkomende beperkingen, afwijkingen en ziektes, die de motorische vaardigheden kunnen belemmeren. De kinderfysiotherapeut onderzoekt het kind, stelt een kinderfysiotherapeutische diagnose en heeft kennis van de benodigde behandeling hierbij.

Samen met de ouders/verzorgers wordt naar een verbetering in het motorisch functioneren toegewerkt. Zo nodig kan hierbij overlegd en samengewerkt worden met andere zorgverleners, zoals de huisarts, specialisten, jeugdarts, logopedist, ergotherapeut, leerkracht, etc. Voor de behandeling van het kind heeft de kinderfysiotherapeut een kindvriendelijk ingerichte praktijk met veel uitnodigend materiaal. Bij het jonge kind of in verband met een andere reden, kan de kinderfysiotherapeut ook aan huis behandelen.

Bevoegde kinderfysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Om geregistreerd te blijven is men verplicht tot na- en bijscholing.

 • Praktijklocatie Drachten

  Bezoekadres
  Moleneind Zuidzijde 175
  9203 ZZ Drachten

  Postadres
  Moleneind Zuidzijde 175
  9203 ZZ Drachten

  Telefoon
  Johannes Veldkamp:
  06 - 45 97 46 98

  Tineke Marinus:
  06 - 21 40 98 06

  E-mailadres
  info@spelenderwijskinderfysio.nl

  Route

 • Praktijklocatie Burgum

  Bezoekadres
  Trambaan 13
  9251 AA Burgum

  Postadres
  Moleneind Zuidzijde 175
  9203 ZZ Drachten

  Telefoon
  Johannes Veldkamp:
  06 - 45 97 46 98

  Tineke Marinus:
  06 - 21 40 98 06

  E-mailadres
  info@spelenderwijskinderfysio.nl

  Route